Výtvarná tvorba na stenu

HLINENÉ RELIÉFY do SÚKROMNÝCH a VEREJNÝCH PRIESTOROV

Realizujem dekorovanie stien reléfmi z hliny.  Výtvarne  obzvláštnim  a spríjemním každý priestor  k vašej spokojnosti.
Hlinu je možné aplikovať na akýkoľvek podklad. Pri tvorbe využívam rôzne kreatívne postupy a techniky s citom pre daný priestor a s rešpektom pre čisté vyznenie tohto živého materiálu.