uvod

Hlina sa stala mojím živobytím, kedy ju využívam ako veľmi vhodný stavebný materiál pri realizácii hlinených omietok v obytných priestoroch a stala sa aj mojím obľúbeným prostriedkom výtvarného sebavyjadrenia. Je to prapôvodný, archaický a fascinujúci materiál. Prostredníctvom tvorby s ňou dobíjajú ľudia svoj organizmus pradávnou silou zeme, keď ľudia zem uctievali a správali sa k nej s pokorou.

Kontakt