aIná Vytvarná Tvorba

Iná Výtvarná Tvorba

Tento album zachytáva moju výtvarnú tvorbu v rôznych časových obdobiach, preto prosím ospravedlňte nižšiu kvalitu fotografií 🙂