Uvod pokus slider

Venujem sa výtvarnej tvorbe z nepálenej hliny.

Ponúkam dekorovanie stien v súkromných a verejných priestoroch, hlinenú tvorbu na závesných obrazoch podľa vášho želania,  realizáciu výtvarných dielní pre verejnosť.

Na stránke sa pracuje… 

 
 

Tvorím = Som

O mnesi prečítaj viac ..

Už od mala sa aktívne venujem vlastnej tvorbe. Pri seba-realizácii nechávam veľký priestor spontánnosti a experimentu s rôznymi technikami a postupmi. Mojím cieľom nie je len výsledný artefakt, ale aj samotný zážitok a radosť z tvorby, kde sa bez strachu môžem oddávať intuitívnym pohybom vedeným len momentálnym pocitom. Tvorba je pre mňa akousi rituálnou bezmyšlienkovou meditáciou. Inšpiráciou mi je príroda, povrchové možnosti štruktúr, vlnenia, sám život.

Strednú školu som navštevovala na Škole úžitkového výtvarníctva v Kremnici v odbore reštaurovanie štukovej výzdoby, ukončila som magisterské štúdium na  Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici na katedre výtvarnej kultúry. Pracovala som ako návrhárka keramických obkladov, spolupodieľala som sa na reštaurovaní historických budov a kostolných oltárov v rôznych častiach Slovenska, precestovala som Nový Zéland kde som žila dva roky a ako učiteľka výtvarného odboru som pracovala na základných umeleckých školách sedem rokov.  V roku 2012 som sa zúčastnila odborného kurzu európskeho projektu HlinArch pod názvom Špecialista na hlinené omietky ozartur.sk/   V súčasnej dobe sa okrem vlastnej výtvarnej tvorby venujem prírodnému staviteľstvu v skupine prírodných nadšencovorganica.name/  a realizujem tvorivé dielne pre verejnosť.

 
 
Hlina hlinôčka milovaná

Hlina sa stala mojím živobytím, kedy ju využívam ako veľmi vhodný stavebný materiál pri realizácii hlinených omietok v obytných priestoroch a stala sa aj mojím obľúbeným prostriedkom výtvarného sebavyjadrenia. Je to prapôvodný, archaický a fascinujúci materiál. Prostredníctvom tvorby s ňou dobíjajú ľudia svoj organizmus pradávnou silou zeme, keď ľudia zem uctievali a správali sa k nej s pokorou.

 
 

NADCHÁDZAJÚCE UDALOSTI

16.10.2016 reštaurácia Lunter, Banská Bystrica
Realizácia hlineného reliéfu, . Viac tu

23.10.2016 Tvorené Zemou
Táto tvorivá dielňa je venovaná všetkým vám, ktorí pociťujete potrebu viac sa prepojiť so sebou a so zemou v radostnej tvorbe s hlinou, . Viac tu

 
 

Čo sa deje..

[adl-post-slider id=“778″]

Kontakt