TVORIVÉ DIELNE

Tvorivé dielne "Tvorené zemou"

sú venované všetkým vám, ktorí pociťujete potrebu viac sa prepojiť so sebou a so zemou v radostnej tvorbe s hlinou,
ste presýtení umelými predmetmi a stále viete vnímať krásu čistých tvarov a prírodných materiálov. Na kurze sa oboznámite s prípravou vhodnej zmesi, vyskúšate si rôzne výtvarné techniky spracovania, vytvoríte si svoj vlastný obraz a porozprávame sa o hline v umení, v prírodnom staviteľstve.